4 Nd 111/2011
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 111/2011-43


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci žalobkyně VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., IČ 61858714, se sídlem Francouzská 28, 120 00 Praha 2, zast. Mgr. Pavlem Fraňkem, advokátem se sídlem Francouzská 28, 120 00 Praha 2, proti žalované H. Š., zast. Mgr. Bohuslavem Matuškou, o zaplacení částky 4.100,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 6 C 303/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 6 C 303/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 2.


O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu