4 Nd 107/2009
Datum rozhodnutí: 28.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 107/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: V. V., bytem Brno, Rolnická 693/1, zast. JUDr. M. H., advokátem, proti žalované: F.-B., spol. s r. o., se sídlem Pod Zvonařkou 14, 120 00 Praha 2, zast. JUDr. P. M., advokátem, o náhradu škody ve výši 82.962,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 187/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 187/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal