4 Nd 105/2011
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.




4 Nd 105/2011-44


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci projednání dědictví po zůstavitelce J. N. M., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 3647/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 3647/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jičíně.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. dubna 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu