4 Nd 103/2009
Datum rozhodnutí: 28.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 103/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: K. B., bytem Makarenkova 1224/23, Karviná, zast. JUDr. D. W., advokátkou, proti žalovaným: 1) Z. K., bytem Pod Krocínkou 772/26, Praha 9, a 2) K. r., s r. o., v likvidaci, se sídlem Týnská 632, Praha 1, o zaplacení 147.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 54 C 66/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 54 C 66/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Havířově.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. Jiří Pácal