4 Nd 1/2009
Datum rozhodnutí: 24.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 1/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: R. V., bytem Velké Opatovice, Záhumenní 445, PSČ 679 63, zastoupen Mgr. E. F., advokátkou, proti žalované: V. V., bytem Jevíčko, Soudní 57, PSČ 569 43, o zaplacení 65.000, - Kč s přísl., vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 7 C 195/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 7 C 195/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec