481 NS 16868/2011
'FELF'JEEE L'HL'r... !".. .Ě'ĚÍ

MM'EMI!-věřím!! _ Hmmm 11.5.. :ü 25mm?-::ř-:1 mw: /

Zveř±jm' 1! Hi nf"

Právní' Müt' butik! z veřejnąnfm v IR

Pu mwa FM :I vráüäłli..;íüručłmąy dej PSŮ k whümveníj±fgdkfádqcí §ng-mpnďmef :Mng±em' na EI. '5433. ÚIÍFÚIIÍHÍ 4:: ďppłněm* na EI. E-HF a BHHÚL wr'údřmf na:: čí. .iR-HF' a H-!EE

QQ' W Mít/7*

Spisová značka:481NS 16868/2011 Identifikace dotazu:10163-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 10:06 Kontrolu provedl: Severinová Marie

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresát:DEMVED, a.s., IČ: 25971077, TYPµprávnická ID:DEMVED, A25971077 l právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:k26dpje Stav DS Přístupná

Název DS firma: DEMVED a.s. IČ: 25971077 Adresa: Sladkovského /446, 53002 Pardubice, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjiątbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů

z toho DS nenalezena proz0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R

218, PSČ 502 08