47 ICm 1145/2015
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: 47 ICm 1145/2015-15 KSBR 47 INS 19110/2014-C1-4

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou Lukešovou v právní věci žalobce: RCI Financial, s.r.o., se sídlem Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, IČO 257 22 328, zastoupen Mgr. Petrem Šabatou, advokátem, ČAK 12656, advokátní kancelář DLA Piper Prague LLP, se sídlem Perlová 5, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Mgr. Václav Rožec, se sídlem Brno, Kobližná 19, PSČ 602 00, jako insolvenční správce dlužníka PSS monolity s.r.o., se sídlem Brno-Veveří, Šumavská 524/31, PSČ 602 00, IČO 282 96 311, o zrušení usnesení o zastavení incidenčního řízení č. j. 47 ICm 1145/2015-10 ze dne 16. dubna 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 47 ICm 1145/2015-10 ze dne 16. dubna 2015 s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č. j.-10 ze dne 16. dubna 2015 bylo zastaveno řízení o incidenční žalobě na určení pořadí přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 47 INS 19110/2014. Navrhovatel dodatečně, do konce lhůty k podání odvolání proti tomuto usnesení, soudní poplatek zaplatil, a to dne 22. 4. 2015.

Dle ustanovení § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Na základě výše uvedeného soud zrušil usnesení o zastavení řízení sp. zn. KSBR 47 ICm 1145/2015.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Krajský soud v Brně dne 24. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Drahomíra Lukešová, v.r. Veronika Raušerová, DiS. samosoudce