45 INS 4972/2015


HI. ::II-...lit sauhłăší-: ..... a...

...... ..kif nižší.:

Ě.Ěšä§ů .

ššäíš!

:33:: E m2.

Gump Ěůbnz EFU rampa

.mumrnmumahummął

:Hanuš: n Tmňgmnäv mv: mv Mmăv

as _._. .. . _

ŠĚĚĚĚĚ 2... a. .u .._ __.. m. ?Ham šbăa mEm ..r vsem ?maš

l lh má mann: mEm E u . . . mumăuä ...ŠJ-..J

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

45INS 4972/2015

'lv lvvvlv Ivv l lvl'

B-17 Usnesení, tisková skupina 42807-512016

LHŮTA

Lhůta: 30.05.2016 usnesení o povolení výjim 2016/05/13 10:01 :32 JUDr. Moravec anonymizovano , anonymizovano , IČ: 45836370, ins. správce, ID: MORAVECPETR630509 3 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Moravec-JUDr. anonymizovano Moravec, Pod Hybšmankou 3090/28, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 2etnfp2

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

16.05.201610:37:11

16.05.201610:37:11

16.05.201610:37:11 16.05.201613:06:09

01.06.2016 10:49 17.05.2016 01 :18

Soňa Axmanová 16.05.2016 13:06:09

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Pařízková DanielaSpisová značkaz451NS 4972/2015 Identifikace dotazuz42807-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:16.05.2016 08:25 Kontrolu provedl: Axmanová Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůTYPľins. správce

AdresátzJUDr. Moravec anonymizovano , anonymizovano , IČ: 45836370, ins. správce

Údaje o schránce: typzpFo INSSPR Název DS anonymizovano Moravec, rodne příjmení: insolvenční správce

45836370

Moravec, lČ:

Adresa: Pod Hybšmankou 28/3090, l5000 Praha 5, nar. 09.05.l963ID DS:2etnfp2 firma:

CZ

IDzMORAVECPETR630509

Stav DS Přístupná

JUDr. anonymizovano Moravec

3nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresátzčajka Jaroslav, fyzická TYP=:fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Čajka, Jaroslav

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Adresátzčajková Jaromíra, fyzická Tblť fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Čajková, Jaromíra

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOID:ČAJKA JARO lDzčAJKOVÁJARO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

Jednací číslo: KSBR-B-17

VK: Usnesení doplň, vyhotov a předlož k podpisu. Zašli: (DS fikce/typ. III) IS, Jaroslav a Jaromíra Čajkovi-Viz. jejich podání. Zveřejni: IR. V Brně dne 4.5.2016 JUDr. Pavel Boukal