45 INS 21400/2015
mm Iwm' mm:

WWHMMĚEHKI. MWÍH'I Rum Typ I.

|I|j||| |||| |||||||||||| |||| |||||||||l|i|§l||j|||M|| || Ill ir '1" 9 ů'-ů-5-Z 1 i' HKGIHE WMS-MAJI'-

-t: aluuš anonymizovano . nar. 1952

I i ní Marisa ?5 r-* D1 Marina v Podkrknnuší.mm.mmäwv ?img-mmmmuw MM*-/űěďaázu mmmsmímnmmu mi.

| |||j|||1l||| |||||||| | ||||||||||_||J| |||| || ||||||||ł|l| ||| ir 9 á 4-5 E I] '1 ü-2 i !Willis 21m015-mum-37-atouänvá anonymizovano . nar. 1953I ulnl Movies T5 -a a 44 Ulůknviüa v Pndkrknnaší-Trutnmr mi _ WMWMIM

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvv

45INS 21400/2015 vvlv 'vvv lvu-VII I vllvllvllvv rozh.A-37, tisková skupina 67944-5/2016

ASISTENT

Lhůta:

1_VSPH_166_2016 odmítnut 2016/05/25 13:51:08 Mgr. Javůrek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 45932051, ins. správce, ID: JAVŮREKVÍTĚ730623 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Javůrek-Mgr. anonymizovano Javůrek, Čechova 1100, Hradec Králové, 500 02

ID DS: hu4x2hj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

03.06.2016 10:05:23

03.06.2016 10:05:23

03.06.2016 10:05:23 03.06.201610:16:03

06.06.2016 06:35 04.06.2016 01 :17

Zprávu vypravil: Tereza Langhammerová

Doručeno: 03.06.2016 10:16:03

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Langhammerová TerezaSpisová značkaz451NS 21400/2015 Identifikace dotazu:67944-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 06:57 Kontrolu provedlzľenghammerová Tereza

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Javůrek anonymizovano , nar. Typľins. ID:JAVŮREKVÍTĚ7306 anonymizovano , IČ: 45932051, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:hu4x2hj Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Javůrek, firma: anonymizovano Javůrek-Insolvenční správce IČ: 45932051 Adresa: Čechova /1100, 50002 Hradec Králové, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Matouš anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzMATOUŠ JAR0170462 1 fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Matouš, Jaros anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzMatoušová anonymizovano , anonymizovano , Typľpwdnikajío lDzMATOUŠOHANA141168 1 IC: 64204227, podnikající FO í FO Hledáno v DS:typ: PFO, Matoušová, H anonymizovano , 64204227 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08