45 INS 2022/2014


wmmuvmmn '-üummmku !umu umu uhrainląr u" mi 'u'

MÉ..ĚŠ. ČĚ LÁ{F

KSBR 45 INS 2022ř20l4-Br30 usnesení VS

*1Di'63-ů-Eü *-1* resät:Hełena Majemíknvá

6?? 24 Unín 'T4' 'mwmmm

' 15% th i mam#

.E Hmm mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

45INS 2022/2014

'lvlvlv lvvvlv lv-v 'vlv-vvvl vvlvvvvl

B-30 usnesení VS, tisková skupina 10763-4/2016

ZAPISOVAT.

Lhůta: 11.05.2016

2 VSOL 1004-2015.doc 2016/04/05 08:47:49 JUDr. Pšejová Alena anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66235090, ins. správce, ID: PŠEJOVÁALEN635119 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Alena Pšejová-JUDr. Alena Pšejová anonymizovano , Velehradská 507/41, 76701 Kroměříž, CZ

ID DS: mpcyfrj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

04.05.2016 15:45:30

04.05.2016 15:45:30

04.05.2016 15:55:55

20.05.2016 13:14 05.05.2016 02:27

Daniela Pařízková 04.05.2016 15:55:55

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Pařízková DanielaSpisová značkaz451NS 2022/2014 Identifikace dotazu:10763-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:04.05.2016 13:40 Kontrolu provedl; Pařízková Daniela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresát: JUDr. Pšejová Alena anonymizovano , nar. 'Typľins. ID:PŠEJOVÁALEN6351 anonymizovano , IČ: 66235090, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:mpcyfrj Stav DS Přístupná

Název DS Alena Pšejová, firma: Alena Pšejová-Insolvenční správce

IČ: 66235090

Adresa: Velehradská /507, 76701 Kroměříž, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzMajerníková Helena, nar. 731 fyzická IDzMAJERNÍHELE180761 1 18.07.1961, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Majerníková, Helena, 18.07.1961 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R