451 NS 964/2016
[pumnmmamdu-'Him rank; .

-. KSER 45 !NS 964120 łű-A-l E usnesení v3 Zdenka P ugmmmigmmummullmu

'2016-11' resát: veronika Trüchtuvá Masarykův:: náměstí 16? 766 (H Valašské Klobouky

nucaulçrnnvumlcu numu pm

.-IMWMMM

r mmmmim q i Magma.-m,mmmSpisová značka:451NS 964/2016 Identifikace dotazuz83467-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:16.05.2016 06:23 Kontrolu provedl; Pařízková Daniela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů AdresátzTrochtová Veronika, nar. TYP: fyzická IDzTROCHTOVEROZ60l94 l 26.01.1994, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Trochtová, Veronika, 26.01.1994 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R