451 NS 91/2010


' UCEHHA [Hmmm IIUIHJU '- DATKSBR 45 INSQIQÚlÚuB-Iüü Usnesení 'VS ülumuuc

5965-5-D16

*5 E "1*resát

Nuvi:: P 671 67 Hrušovany nad Javišuvkuu

-'-mmmmm ...w-FH# " WM :W-r. Human.

Spisová značka:451NS 91/2010 Identifikace dotazuz53968-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 13:08 Kontrolu provedl: Axmanová Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresát: JUDr. Grůza Dalibor Ph.D., nar. 'Typľins. ID:GRŮZA DALI730129 1 29.01.1973, IČ: 69739781, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:v5qxx7p Stav DS Přístupná Název DS Dalibor Grůza, firma: Dalibor Grůza-Insolvenční správce IČ: 69739781

Adresa: Bratislavská /16, 69301 Hustopeče, CZ nar. 29.01.1973 AdresátzJUDr. Jestřáb Jiří, advokát Typľadvokát IDzJESTŘÁBJlŘÍ 1 Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:q3ihojx Stav DS Přístupná Název DS Jiří Jestřáb, firma: JUDr. Jiří Jestřáb, advokát, ev.Č. 2290

IČ: 66212677 Adresa: Hlinky 142/57, 60300 Brno, CZnar. 14.12.1950 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzNovotná anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzNOVOTNÁNADĚ301173 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Novotná, Nadě anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R