451 NS 7966/2016


rç±mumnmpmu W :Mamma m I 'JI' TIP" dm,

' |||||||Hj|H|jl|Wl|łHIIHllll| |||||||||||

.-.| .---In.-'II:_-. .gmnhm *5 3-5-21316-1*

H. 45 IHS ?BIEMME-WMA-1!! lh. 02.07.-W anonymizovano . nar. 1955 acharm'a 2091 ---D1Duüri{ráinvénadLabam

'WWW/.r mi f

WMŮMIW

:u / www-4% W

Spisová značka:451NS 7966/2016 Identifikace dotazu:58643-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 06:54 Kontrolu provedlzµenghammerová Tereza

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»ována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKlustová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzKLUSTOVBLAN l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Klustová, Bla anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1

AAM112R 218, PSČ 502 08