451 NS 6179/2016
Spisová značka:451NS 6179/2016 Identifikace dotazu:56706-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 08:34 Kontrolu provedl; Pařízková Daniela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresát:VüK. Market, s.r.o., IČ: Typµprávnická ID:V.K. MARK25348507

25348507, právnická Údaje o schránce: typzpo

ID DS:7s7axxf Stav DS Přístupná

Název DS firma: V.K.Market, s.r.o. IČ: 25348507 Adresa: Kubąice /4l, 67176 Kubąice, CZ

lnepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»bvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R