451 NS 4544/2016
ln u :u. .EmEm Hanu hmmm d ve :pumrnm1mahr

乾 _______=__=___

33 E-favwmw m7: mv Hmmm!

. ...'I..I-Ill-.hif-- LF...MHHH. v u....u .=_ ... k :nan: zu... unchwpnn . .a a awus E . a 5 4 mEm 5. Esa ?i ..a 235% ...ED .mm-. . . .nd-:m: v uf 05m 3335:. :: z .::uil .o 3D mm EE .9. WZ ___________==____= i Em aaa ..u ad! m mp : whnuu.. a DEM a: nam m ::mu En .E mEm EE ?mn

mi muzu g muzu E. a 5...... a m-3-a

. =_. . ?EE ?5:82 a u.. Ewa. r u a. u. E

. x. x ... aa . ... J ...Eau na mx . na.: E :s ais: u.; a .a a .aaa aaa ...aaa :: .3mm .. mi . 352: . .si EEE 3:55 u EE ==_ .a .... EE... a ::23: .::um Esn u ::um EEE? nana.. 22. vam: REQ .ia ...3595 3:9...., 55m . ananas u EF. ?Haagu 5..-:E-uu na 5195-:a ma ...i ................... E.. aa.; EEE. ?a :Em: .H .Haima ...__ E :w _ _ E Esa ..Mu .::as u amEmi Ef ?55:55 EE.; EHE :Saa ̩E u 552: Euru.. :HE 5334; :55.32 E̩ r ..Ema ma um.. na? Ema... an

mann: :EEEE m Eua EE ..Signs .5:91 ..mam-t?? ::za Hanna.

ma:: :2555 E̩E: i . 4

Spisov znakaz451NS 4544/2016

Identifikace dotazu:48117-5/2016

Datum a as proveden kontroly:17.05.2016 06:47 Kontrolu provedl: Axmanov Soa

DS nebyla hledna z dvodu nekompletnch daj pro vyhledn:0 adrest DS hledna pro:l adrest

ovovna pouze pstupnost DS:O adrest pstupn DS:O adrest nepstuph DS:0 adrestnov zjibvna DS pro:l adrest z toho DS nalezena pro:O adrest z toho DS nenalezena prozl adrest

Adrest:Singer anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzick fyzick Hledho V DS:typ: FO, Singer, Rich anonymizovano

Dotaz proveden ha tyto typy DS: FO

ID:SINGER RICH180379 lKonec vpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R