451 NS 30020/2015


Hmmm-mm 1'pr

Im In IIL|I|1||I|11|I Willy lLllIJHMIIlluli i' á T HH. 45 IHS EHZWH-mna-.13 II'I. 25MB.-E

1 r 'I' "' l ł 1.-r Eft-*N I 3:51. -ł P v" © m :Int-_. . EmuMIm uwmmmn-adm-'rum mamma

. /

Hmmm-mim "'

' . H' yn/-f Ů; Hmm uwy

JI I andíkmrä anonymizovano . nar. 19H i Ralská 151 -ł 01 Emumuv-üiiuătłn

Spisová značkaz451NS 30020/2015 Identifikace dotazu:47347-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 11:49 Kontrolu provedlzµenghammerová Tereza

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»ována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátzvenclíková anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc IDrVENCLÍKJANA270673 l IC: 88659461, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Venclíková, J anonymizovano , 88659461 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1

AAM112R 218, PSČ 502 08