451 NS 29217/2015


~ tsuumvumlmnumu '1 I

KSBR 45 !NS 292 ITIZDI S-A-E Usnesení VS Glamour.:

?líná-4-1115-1*

*95 Zresát:

anonymizovano Sn'ýčkwá Břeclavská 306 !591 ül Moravský Žižkov

JME! 'UL-.dí--'-IMWMMM

" WMMMIW

Spisová značkaz451NS 29217/2015 Identifikace dotazuz95746-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 13:17 Kontrolu provedl: Axmanová Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzStrýčková anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická ID:STRÝČKOMART250869 2 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Strýčková, Ma anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R