451 NS 11972/2014
wmmmhmm-u Domulmnumu

Hännł u F MAT küľm.

KSBR 45 [NS ilQMGH-B-Zó Usnesení VS 010111011:

*39495-5-Eü1á-1* resát: anonymizovano Dubská

696 14 Karłín Hü--!mwmmm

' mmmm- W 1-' mamma.

'mmmm'II-ru' I. .Tu-FKSBR 45 !NS 11972f2014-B-26 USHEEEIIÍ VS ülumuuc

JMMWWWMIHMM

*EiáFS-S-E 'Já-2* resät:

Vlastimil Dubský

696 !4 Karlín IIŮSpisová značkaz451NS 11972/2014 Identifikace dotazuz39493-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 10:44 Kontrolu provedl: Axmanová Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Hanáček Arnošt, nar. TYPľins. IDzHANÁČEKARNO 1 13.05.1964, IČ: 66240743, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR ID DS:yspxzcy Stav DS Přístupná Název DS Arnošt Hanáček, firma: Arnošt Hanáček-Insolvenční správce IČ: 66240743

Adresa: Tř. kpt. Jaroše /19, 60200 Brno, CZ nar. 13.05.1964

AdresátzLong Credit s.r.o., IC: TYpľprávnioká IDzLONG CRED28712234 1 28712234, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:ejygrjh Stav DS Přístupná

Název DS firma: Long Credit s.r.o. IČ: 28712234

Adresa: Doubravioká 2/1691, 41501 Teplice, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzDubská anonymizovano , anonymizovano , TYPľ:fyzioká lD:DUBSKÁ IREN181167 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Dubská, Ir anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzDubský Vlastimil, nar. 731 fyzická lD:DUBSKÝ VLASl50566 1 15.05.1966, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Dubský, Vlastimil, 15.05.1966 Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R