44 INS 795/2015


v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vv-lv'

"v Ivvv II l-lvva I v Iuvlvvlvvvv

44INS 795/2015 -P-3-9 usnesení VS KANCELÁŘ

SJ, tisková skupina 38704-5/2016 Lhůta: 30.11.2016

3 VSPH 261 2016.doc 2016/05/11 12:15:11 Insolvency Project v.o.s, IČ: 28860993, ins. správce, ID: INSOLVE 6 Typ DS: P0

Insolvency Project v.o.s., Dukelská třída 15l16, 50002 Hradec Králové, CZ ID DS: f6iqbc3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 19.05.2016 15:24:07

Stanislava Jarkovská 19.05.2016 15:25:36

Zprávu vypravil: Doručeno:

19.05.2016 15:24:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.2016 15:25:36 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 15:22 Kontrolu provedl:

20.05.2016 02:20

Polcarová Markétav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

44INS 795/2015 -P-3-9 usnesení VS KANCELÁŘ

VII-"v-lv vvv lv

SJ, tisková skupina 38704-5/2016 Lhůta: 30.11.2016

3 VSPH 261 2016.doc 2016/05/11 12:15:11 ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., IČ: 26376547, právnická, ID: ČEZ ZÁKAZ 1

Typ DS: P0

Číslo věřitele: 3

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň, CZ

ID DS: 6wykah

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

19.05.2016 15:24:27 19.05.2016 15:24:28

19.05.2016 15:24:27 19.05.2016 15:24:28

20.05.2016 04:40:06

03.06.2016 15:22 21.05.2016 01 :08

Stanislava Jarkovská 20.05.2016 04:40:06

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Polcarová MarkétaSpisová značka:44INS 795/2015 Identifikace dotazuz38704-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 13:59 Kontrolu provelenJarkovská Stanislava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzľnsolvency Project v.o.s, IČ: Typľins. IDleSOLVE 6 28860993, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:f6iqb03 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Insolvency Project v.o.s. IČ: 28860993

Adresa: Dukelská třída 16/15, 50002 Hradec Králové, CZ

Adresát:ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Typľprávnická ID:ČEZ ZÁKAZ 1 IČ: 26376547, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:6wykah Stav DS Přístupná

Název DS firma: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. IČ: 26376547 Adresa: Guldenerova 19/2577, 32600 Plzeň, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:l adresátů

AdresátzVašková anonymizovano , anonymizovano , TBWN fyzická ID:VAŠKOVÁEVŽE080555 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Vašková, Evže anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R