44 INS 34129/2014


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !1 -----------Il.

-----------------------------a...LI ................................................................... I...::In-:1:1.: ..iulaIL-I...

ĚĚĚĚĚĚĚ ĚĚHĚHĚĚ . ................................................................................ ..-.. ..E uuasäaä..-

Ěăiíiä-: Esnăă_š=.aäš.::mqu u :EEE: :2.5 EE... ::n-E. .::Ě EEEuĚ u#--mEEn u 1 r

Ěääăšăšä HĚĚĚ . r ,ąäääšůăuš Š mše .. :E2!ĚĚ= ..E im .H . Ě? má .3:32 ä .E ..z s.. E.. .EEE :Em: Ě: š Ě ĚĚ Ě s. .E Ěłš:§§ EĚĚĚĚÉĚĚEĚ ~ Eíăä EĚŠĚĚEĚĚ ul awlqpnmtmlmm na..

ăăňă=äšřăaišsäăä .u gšššššš :SE

HE# uŠEE PČZMD

:Šasi m7: 3 Em uääsä NĚÉGĚNĚ m 3 Ema _.. = vah.. ăxšnăă ..EE Fäö .... i... .................. .í š. Ěăm mm Ém Il Ě _ Ěuă EE? E: 233m .q .::5. :EE 35:3 . __ a až.. .EEE E235 EEE ..s Ě Ě: Em mm Š ..Hm ...... ..HHJH .u . . . . : . . . . . . . . . . . .. :maš A.: whaäm mummkoumum .vař :E535 _. .. iąuäł mEm L... 35m ...na .u ..E335 EuEĚĚ .Ěämm . .Ěš EEE a .š ni: .u mm Ěiăüľ :Eng: i...th f E EE u š .z tľrä GE mw Š?

--u E :3002. 1...!

Šš Ěššäšäa Šă .9 i

.mm aa uranu uMÝwnÍN-I . Eäää u :Em .ă .30mam ..EE En až mEm ř ::Ě Ěäuä

..mwa:ł:_.=m:.a§: 5.5.55

5.5:. 555. ?55:35 E:: :555:: a:: iliI-i

_: :35:53:35 :55 ::5:5 ..555555 ::5.5: ::55:5

::59 ::§55 :5:5 ::53. 15:55:55 E:: ::55:55: .5:55 ::5: .. ::55:55 a:: ::595.5 EE5ŠĚĚĚE s:: :5:55:55: .... .. a ::25:55.

:5:55: :555 55;: 5:55:25... ::55: ::55:55: :555:: ::55:::5

: :35:5: 3:5.. ::na :55:55:: ::5:5:: ::52:::5 .5 ::5:5. :55;: 5....

illil

:5 ::555.555 ::5:55 5:5::55 :5.: ::5555: :5.55 55:.-:5:55 _: :5.55.

55 Š:::5::::= ::555: 5 u

Ex: Ěägšüa :55 :55 ::55:55: .::§55 5.: . i

: a:: 5:59:55*: :55.: 5:5..: 5: :5:: 555:: :5:5 5 5 5:5: 55:55:: u ...EEE ?5:55:55 a:: :Ě: n: :55:5:-:5 ..Šu-...I ..................... ..

55m:: m :35:5 :55:55.:

5:25:: mäaoaeä

!Tv-!1. :::::::: I...

Q

:5::55Ě55mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vv' v" lv lvvvv l-lv 'vn' lv Ivvvlvl-

44INS 34129/2014 B-22 USN-VS Olomouc 10/5, tisková skupina 63135-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

1312-15.docx 2016/05/19 13:11 :48 Mgr. Zajícová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72567058, ins. správce, ID: ZAJÍCOVZUZA855623 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Zajícová-Mgr. anonymizovano Zajícová, Hovorany 825, 69612 Hovorany, CZ ID DS: 2fndwfq

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 26.05.2016 15:26:11

anonymizovano Jankůjová 27.05.2016 07:09:47

Zprávu vypravil: Doručeno:

26.05.2016 15:26:10 26.05.2016 15:26:11

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 07:09:47 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 06:30 Kontrolu provedl: Horáčková Karin

28.05.2016 00:48

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-I-lvvvvvl-v lv 'lv-v. vvlvvvvlvl-vvlvv

44INS 34129/2014 B-22 USN-VS Olomouc 10/5, tisková skupina 63135-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

1312-15.docx 2016/05/19 13:11:48 Mgr. Kubík Vladimír, IČ: 67578241, advokát, ID: KUBÍK VLAD 4

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

Vladimír Kubík-Mgr. Vladimír Kubík, advokátní kancelář, Tovačovského 318/18, 76701 Kroměříž, CZ ID DS: kv7g4fc

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

26.05.2016 15:26:10

anonymizovano Jankůjová 26.05.2016 16:43:35

Zprávu vypravil: Doručeno:

26.05.2016 15:26:09 26.05.2016 15:26:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.05.2016 16:43:35 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 06:31 Kontrolu provedl: Horáčková Karin

27.05.2016 02:19Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'ÚIV-'vv v'-lvl-v v" lv vv Iv-vuvu-v-

44INS 34129/2014 B-22 USN-VS Olomouc 10/5, tisková skupina 63135-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

1312-15.docx 2016/05/19 13:11:48 JUDr. Majer Roman, IČ: 45417491, advokát, ID: MAJER ROMA 3

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 3

Roman Majer-Majer Roman, JUDr., advokát, Vyskočilova 1326/5, 14000 Praha 4, CZ ID DS: zsdgx8h

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 26.05.2016 15:26:12 26.05.2016 15:26:13

anonymizovano Jankůjová 27.05.2016 00:30:02

Zprávu vypravil: Doručeno:

26.05.2016 15:26:11 26.05.2016 15:26:13

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 00:30:02 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

30.05.2016 06:31 Kontrolu provedl: Horáčková Karin

27.05.2016 02:19Spisová značkaz44INS 34129/2014 Identifikace dotazu:63135-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 13:22 Kontrolu provedl: Jankůjová anonymizovano

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzMgr. Zajícová anonymizovano , nar. TYPľins. 1D:ZAJÍCOVZUZA8556 anonymizovano , IČ: 72567058, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:2fndwfq Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Zajícová, rodné příjmení: Zajícová, firma: Mgr. anonymizovano Zajícová-Insolvenční správce IČ: 72567058

Adresa: Hovorany /825, 69612 Hovorany, CZ anonymizovano

Adresátzer. Kubík Vladimír, IČ: Typ advokát lDzKUBÍK VLAD 4 67578241, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS kv7g4fc Stav DS Přístupná Název DS VLADIMÍR KUBÍK, firma: Mgr. VLADIMÍR KUBÍK, advokát, ev.č. 12228 IČ: 67578241

Adresa: Tovačovského 18/318, 76701 Kroměříž, CZ nar. 27.11.1978

Adresát: JUDr. Majer Roman, IČ: 45417491, Typľadvokát IDzMAJER ROMA 3 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:zsdgx8h Stav DS Přístupná Název DS Roman Majer, firma: JUDr. Roman Majer , advokát, ev.č. 3051 IČ: 45417491

Adresa: Vyskočilova 5/1326, 14000 Praha, CZ

nar. 20.11.1966 nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:Chlud anonymizovano , anonymizovano , T31 podnikajíc: ID:CHLUD MIROl90465 1 IČ: 68024185, podnikající FO í FO

Hledáno v DS:typ: PFO, Chlud, Miros anonymizovano , 68024185

Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R