44 INS 32371/2015
" "3-MDŮWICH Wu W

lphlmmsłlilnimdnú

511% dn:.... ....Í 1...... łłłłI-!-!!1!n!łIIIIIIIIIII IH

I I i I i I + I 1 I ł Í + I + I Í I l I ł I + I i Il

I k l + l i l I I I l ł I ł I L I l I I i I k I ł I + l l-l llllllllllllllllllllllllllllll i|quququ Il-in-'çliqulllu u u-Ia. u !ru-I+--|.I-i|ç|a.u u. .ru-u-i I I I l-I

SJ

I I ú I I I i I l I +I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll +l

ł l i ł l r H l J I I JI

I u-I-+I|l-IlIII|-Ill+i-r|.l|+|-I-IIIIIII u 'iIHFII-u llllllllllllllllllllllll 'il-Il !I I'I i l I f q I ł i 1 l I ł l i l 1 I i | I i ł l i pi I

-1H--

-r'ľ'r-f'I.

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

44INS 32371/2015 -P-16-5 usnesení LHŮTA PM

SJ, tisková skupina 99448-5/2016 Lhůta: 25.06.2016

44 INS 32371_2015 ZRUŠENÍ 2016/05/27 11:00:24 Mgr. Kolář anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66249996, ins. správce, ID: KOLÁŘ MART720117 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Kolář-Mgr. anonymizovano Kolář, Na Vinici 1227/32, 40502 Děčín, CZ

ID DS: cevx3rb

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:06:28

Stanislava Jarkovská 27.05.2016 13:12:37

Zprávu vypravil:

Doručeno:

27.05.2016 12:06:28 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:06:28 27.05.201613:12:37

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

03.06.2016 15:36 Kontrolu provedl: Polcarová Markéta

28.05.2016 01 :40Spisová značkaz44INS 32371/2015 Identifikace dotazu:99448-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 11:03 Kontrolu provelenJarkovská Stanislava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Kolář anonymizovano , nar. Typľins. ID:KOLÁŘ MART7201 anonymizovano , IČ: 66249996, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:Cevx3rb Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Kolář, firma: anonymizovano Kolář-Insolvenční správce

IČ: 66249996

Adresa: Na Vinici 32/1227, 40502 Děčín, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresát:Siegel Thomas Andy, nar. T31 fyzická ID:SIEGEL THOM290561 1 29.05.1961, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Siegel, Thomas Andy, 29.05.1961 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Adresát:Siegel-Ulrichová Andrea, nar. TYP: fyzická ID:SIEGEL-ANDR030473 1 03.04.1973, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Siegel-Ulrichová, Andrea, 03.04.1973 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112RRef.K ( usnesení o zrušení § 95)

Zašli usnesení věřiteli, IS, dlužníku-do DS, nebude-li aktivní, tak ob.III Zveřejni V IR.

26.5.2016

J UDr. Petra Švamberková samosoudce