44 INS 30287/2013
' Www-1! RumUýhradua jen adresáta Hnevkládnt du schránky

HEPA 44 !HE MEETIEIHE-Eda-Usneseni-13MB.anonymizovano Burašmrá .

*mrmwhmm 2mm 55 mmm ..-533 42 Živanice

!II "M

ł'

I'

+"'*Ě

...ł 'un-Fi# i,

::G--ik

nwm-u mgumuiułnumu 11ml. Naturana!! w

Uýhradně jen adresáta mimm a vkládat du schránky r Žena IMMWWWWWWH Iíjçífä .Pů- ł '... mum-iiii !ml-H' .... .m "

HSM. 44 IH$ 30mm -Eda-Usnesení-1345.15 sát: anonymizovano Mádrmrá .

!Hmmmiünhmďu .. Zhanica !45 mmúrłnhd . 533 42 :WHERE m... ....

II :hu-imth

-Mümh mm mmmm/ ............... ,__IIIIIIIII .l .

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

44INS 30287/2013

'lvl 'vv' lvvvv .vv-v

u lvl v-vllvvvvvvll v

B-13-Usnesení, tisková skupina 34494-5/2016

LHŮTA PM

Lhůta: 13.06.2016

44 INS 30287-13-výjimka p 2016/05/13 08:55:41 Nekvapilová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71843752, podnikající F0, ID: NEKVAPIMARC 1

Typ DS: F0

anonymizovano Nekvapilová, Živanice 157, 53342 Živanice, CZ

ID DS: i2ghnte

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

13.05.2016 14:39:51

13.05.2016 14:39:51

13.05.2016 14:39:51 13.05.201617:27:08

16.05.2016 06:14 14.05.2016 02:14

Zprávu vypravil: Kristýna Vinšová

Doručeno: 13.05.2016 17:27:08

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Karlíková Petra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

II-lvvlv lvl". .vv-v v-v I-vvl vlvvlvvl I

44INS 3028712013 B-13-Usnesení, tisková skupina 34494-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 13.06.2016

44 INS 30287-13-výjimka p 2016/05/13 08:55:41 Mgr. Vodičková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 65907396, ins. správce, ID: VODIČKOTERE755517 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Vodičková-Mgr. anonymizovano Vodičková, Jindřišská 1441, 53002 Pardubice, CZ ID DS: mfbw3mu

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 14:39:49 13.05.2016 14:39:50

Zprávu vypravil: Kristýna Vinšová

Doručeno: 13.05.2016 14:40:29

13.05.2016 14:39:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 14:40:29 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 16.05.2016 06:15 Kontrolu provedl:

14.05.2016 02:14

Karlíková PetraSpisová značka:44INS 30287/2013 Identifikace dotazuz34494-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.05.2016 13:12 Kontrolu provele Vinšová Kristýna

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů AdresátníNekvapilová anonymizovano , nar. qEEEľpodnikajítú. IDzNEKVAPIMA anonymizovano , IČ: 71843752, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ:FO ID DS:i2ghnte Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Nekvapilová, rodné příjmení: Venkrbcová IČ: Adresa: 157, 53342 Živanice, CZ anonymizovano Adresátzer. Vodičková anonymizovano , nar. TYPľins. ID:VODIČKOTERE7555 anonymizovano , IČ: 65907396, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:mfbw3mu Stav Ds Přístupná Název DS anonymizovano Vodičková, rodné příjmení: Vodičková, firma: Mgr. anonymizovano Vodičková-insolvenční správce IČ: 65907396 Adresa: Jindřišská /1441, 53002 Pardubice, CZ nar. 15.05.1975 nepřístupná DS:0 adresátů nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů AdresátzBurešová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzBUREŠOVZDEN151264 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Burešová, Zde anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzMádrová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzMÁDROVÁMARľl60461 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Mádrová, Ma anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu----------------------------------------------------------------------

Strana 1 z 1

Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády 218, PSČ 502 08

Tisk

AAM112R