44 INS 20474/2015
v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-lvl.. vvvv I vlvv .uv-v lvvvv UI Ivvl l vvvvlvl

44INS 20474/2015 -A-28 usnesení VS SOUDCE

SJ, tisková skupina 73391-5/2016 Lhůta:

1 vsph 716.2016.docx 2016/05/20 10:04:22 UbrlS v.o.s., IČ: 02516519, ins. správce, ID: UBRIS V 1 Typ DS: P0

UbrlS v.o.s., Senovážné náměstí 977/24, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: ri7agpe

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.06.2016 10:00:49

Stanislava Jarkovská 09.06.2016 13:15:38

Zprávu vypravil:

Doručeno:

03.06.2016 10:00:49 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 10:00:49 09.06.2016 13:15:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 10.06.2016 12:34 Kontrolu provedl:

10.06.2016 00:11

Sloupová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'vv lvvvv vvv-lv lv vv vvvv-vvl "v"

44INS 20474/2015 -A-28 usnesení VS LHŮTA PM

SJ, tisková skupina 73391-5/2016 Lhůta: 20.06.2016

1 vsph 716.2016.docx 2016/05/20 10:04:22 JUDr. Štípek Filip, IČ: 71332847, obch.náz. advokát, advokát, ID: ŠTÍPEK FILI 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Filip Štípek-Štípek Filip, JUDr., advokát, Hradiště 96/6, 40001 Ústí nad Labem, cz ID DS: j225rvd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.06.2016 10:00:52

Stanislava Jarkovská 03.06.2016 10:03:24

Zprávu vypravil: Doručeno:

03.06.2016 10:00:52

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 10:03:24 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 09.06.2016 12:04 Kontrolu provedl:

04.06.2016 01 :17

Polcarová MarkétaSpisová značka:44INS 20474/2015

Identifikace dotazuz73391-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 08:55 Kontrolu provelelJarkovská Stanislava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů

Adresát:UbrIS v.o.s., IČ: 02516519, ins. Typ ins. ID:UBRIS v správce SpľáVce Údaje o schránce: typzpo ID DS:ri7agpe Stav DS Přístupná Název DS firma: UbrIS v.o.s. 1Č: 02516519 Adresa: Senovážné náměstí 24/977, llOOO Praha, CZ

AdresátzJUDr. Štípek Filip, IČ: Typľadvokát IDzšTÍPEK FILI 71332847, obch.náz. advokát, advokát

Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:j225rVd

Název DS Filip Štípek, firma: Štípek Filip, JUDr., advokát

Stav DS Přístupná

1Č: 71332847

Adresa: Hradiště 6/96, 40001 Ústí nad Labem, CZ nar. 30.09.1975nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

KSSCEUL Strana 1 z 1

AAM112R