44 INS 19322/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v--Ivvlvvv-vv-vl lvlvlv vvvv I-v-vl l lv Iuvv

44INS 19322/2015 -A-13 usnesení VS, tisková skupina 42483-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 03.06.2016

1VSPH192915.docx 2016/05/12 10:22:04 JVJ construkt s.r.o., IČ: 22802444, právnická, ID: JVJ CONST22802444 1 Typ DS: P0

JVJ construkt s.r.o., Na Vlnovce 710/3, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID DS: 3skp33y

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 19.05.2016 15:30:33

Stanislava Jarkovská 26.05.2016 20:06:04

Zprávu vypravil: Doručeno:

19.05.2016 15:30:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

26.05.2016 20:06:04 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 15:30 Kontrolu provedl:

27.05.2016 00:09

Polcarová MarkétaSpisová značkaz44INS 19322/2015 Identifikace dotazuz42483-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 14:03 Kontrolu provelenJarkovská Stanislava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzJVJ construkt s.r.o., IČ: TYPľprávnioká IDzJVJ CONST22802444 l 22802444, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:3skp33y Stav DS Přístupná

Název DS firma: JVJ construkt s.r.o. IČ: 22802444

Adresa: Na Vlnovce 3/710, 40001 Ústí nad Labem, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R