43 INS 17005/2015
v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

43INS 17005/2015

Ivvvvvvv v. l .IU-v vvvl I v-I vvvuI-v

B-18 usnesení VS MMü, tisková skupina 28506-512016 vsú

Lhůta:

4 VSPH 0865 2016 odmítnut 2016/05/09 11:28:11 F.H. insolvence v.o.s., IČ: 22798315, ins. správce, ID: F.H. IN 1

Typ DS: P0

F.H. insolvence v.o.s., Mánesova 115, 47201 Doksy, CZ

ID DS: yizkvdy

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201611:13:18 18.05.201611:13:19

18.05.201611:13:18 18.05.201611:13:19

19.05.2016 08:50:55

24.05.2016 14:18 21.05.2016 00:30

Martina Mühlbauerová 19.05.2016 08:50:55

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Hladíková RadkaSpisová značka:43INS 17005/2015 Identifikace dotazuz28506-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.05.2016 10:09 Kontrolu provedl: Mühlbauerová Martina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátthH. insolvence v.o.s., IČ: Typľins. ID:F.H. IN 1 22798315, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:yiszdy Stav DS Přístupná

Název DS firma: F.H. insolvence v.o.s. IČ: 22798315

Adresa: Mánesova /ll5, 47201 Doksy, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Chrudimská Martina, nar. 13% podnikajíc: ID:CHRUDIMMART181275 1 18.12.1975, IC: 87529467, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Chrudimská, Martina, 18.12.1975, 87529467 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R