41 INS 5360/2015
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

'vvi-va". v-I II . "v lv Ivlvl .avi-VI'

41INS 5360/2015 -A-23 usnesení VSPH, tisková skupina 13662-5/2016 LHŮTA Lhůta: 18.06.2016

1_VSPH_1180_2015.doc 2016/05/11 09:29:32 RUKKET CZ s.r.o., IČ: 28141512, právnická, ID: RUKKET C228141512 1 Typ DS: P0

RUKKET CZ s.r.o., A. Trägera 266/113, 37010 České Budějovice, CZ

ID DS: sdr6jet

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 16:05:07

Bc. Petra Kottová 02.06.2016 16:05:07

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

23.05.2016 16:05:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 16:05:07 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

03.06.2016 08:02 Kontrolu provedl: Mačkalová Daniela

03.06.2016 00:03KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v.. vlvlvv lvl." lvlvv vvvv lvnvvvvvvvvv

41INS 5360/2015 -A-23 usnesení VSPH, tisková skupina 13662-5/2016 LHŮTA Lhůta: 04.06.2016

1_VSPH_1180_2015.doc 2016/05/11 09:29:32 Mgr. Úlehla Jan, IČ: 28149092, advokát, ID: ÚLEHLA JAN 3 Typ DS: PFO_ADVOK

Jan Úlehla-Úlehla Jan, Mgr., advokát, Krajinská 224/37, 37001 české Budějovice, cz ID DS: x39f3cu

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 16:05:07

Bc. Petra Kottová 30.05.201610:47:18

Zprávu vypravil:

Doručeno:

23.05.2016 16:05:07 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 16:05:07 30.05.201610:47:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 08:12 Kontrolu provedl: Mačkalová Daniela

31.05.2016 00:07