41 INS 3608/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

41INS 3608/2016 A-11 usnesení VS pt, tisková skupina 28072-4/2016 LHŮTA Lhůta: 23.06.2016

2VSPH599_16.docx 2016/04/20 08:50:29 LADAB s.r.o., IČ: 28117824, právnická, ID: LADAB S.R28117824 1 Typ DS: P0

LADAB s.r.o., Jiráskova 413, 37382 Včelná, CZ

ID DS: r3fmdis

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.06.2016 15:47:31

Zprávu vypravil: Petra Tájková

Doručeno: 06.06.2016 10:48:37

03.06.2016 15:47:31

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 10:48:37 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 08:04 Kontrolu provedl:

07.06.2016 00:51

Mačkalová Daniela