41 INS 23404/2015f FENDI!-Idrtsál nebyl HHÍÍE

!písmnuiü Haima III: dn HUČEHHA DD FLASÍHÍCH HUHDU

UHLADAT P "Lułh'anfnňrinkr dn: ..... .. '. *MMIIIWI' mmmImmmnnnuuw || I |1 El! f *1L432-5-2ü1ú-1* 41 INE ZWME-'B-H usnesení v5 pt r'353'twqmjtăcl'l Tomek Březí 3 _ aura-31W H u' :1.1,: r" ::IAN- r Jména: :i ' P J IWMJWÍIHMM ł# _ Milhllłlilisiłl'ullłwulmhdrłsätwi ,i mi I jlpfuulítétuáiilłyůu Z .......... .. W.Hüääälhpřmallmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vuvvll lv 'vv' II . lvvvv Ivlvllvllvl-lvl

41INS 23404/2015 B-13 usnesení VS pt, tisková skupina 14432-5/2016 SOUDCE Lhůta:

4VSPH09292016zrušenínesch 2016/05/11 14:52:51 Mgr. Böhm anonymizovano , anonymizovano , IČ: 88883680, ins. správce, ID: BöHM MART 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Böhm- anonymizovano Böhm, Pražská 7, 26101 Příbram, CZ

ID DS: 5ib78s4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.06.2016 15:26:27

Zprávu vypravil: Petra Tájková

Doručeno: 06.06.2016 09:58:40

03.06.2016 15:26:27

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 09:58:40 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

07.06.2016 08:09 Kontrolu provedl: Mačkalová Daniela

07.06.2016 00:49Spisová značka:4lľNS 23404/2015 Identifikace dotazuzl4432-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 10:39 Kontrolu provedlzíájková Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůfyzická Hledáno V DS:typ: FO,

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Tomek, Vojt anonymizovanoAdresátzMgr. Böhm. anonymizovano , nar. Typ ins. IDzBÓHM MA anonymizovano , IČ: 88883680, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:5ib78s4 Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Böhm, firma: anonymizovano Böhm IČ: 88883680 Adresa: Pražská /7, 26101 Příbram, CZ anonymizovano nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů AdresátzTomek anonymizovano , anonymizovano , Tbřť fyzická IDzTOMEK VOJT050486 lKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 Z 1

AAM112R