41 INS 17401/2015r.""I 55mm; Krajský süud v Českých Budějuuicích "' Zátkqu nábřeží 2 37D 34 České Budějüvice thläienidmnułidlw I-nľáiiikaipľiemnmühyladnd---..

dn! ........................ ..v ...... . mužudmätnehyllutiłe 5-_ 'Zp !Emnuill' vluíena du dum _ .. .;-'_-RUCEHHA DD ULASTHÍCH HUKDU Typ L uřľvaniid'lrinlqr MDH ||

*łlíllłllýłăgułýłllllluäł

41 IHS 17401f2015n-B-14 usneseni V5Eü1ú

IlllLłIlHJJł". E5át:václav Krlgar ' Jnsafy Knlářové 994.'10 370 11 České Budăjuvica

l 'f Em: a přümeąíumhr. která :isilltu Html: 2 4 H5 2l-hmmumsmupmmadmm

Jiphmtítétuásillwúm Š CyLmi -mimktm'ăläsłtkupřmahmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

41INS 17401/2015 vlva-vvlv .uv

-B-14 usnesení VS, tisková skupina 8940-5/2016

ASISTENT

Lhůta:

4 VSPH 2197 2015 zrušení 2016/05/06 11:35:20 JUDr. Říhová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 14768569, ins. správce, ID: ŘÍHOVÁ DAGM535426 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Říhová-JUDr. anonymizovano Říhová, 28. října 184, 26101 Příbram, cz

ID DS: jztye5r

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

23.05.2016 11:24:36

23.05.2016 11:24:36

23.05.2016 13:59:40

24.05.2016 08:34 24.05.2016 01 :29

Bc. Petra Kottová 23.05.2016 13:59:40

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Mačkalová Daniela