41 INS 13034/2015u Průtok Mies# ntlm :mik

!pisłmnnm !Iullni du du UHLADAT mł'f'

Hlíva 5d1rinkjr dn: ............. ..mi ..... ... ' "IW|||||||||||1||H|!WWI||||||||||WH|||Ď'|| "5 Il lllH || |I|IE *141DD-5-ED16-1* 41 IHS 1303412111 5-n-31 usnaaanl 'US pt ' ESáľľ anonymizovano Dvořák Cataraz 122 394 11 Catoraz Jména] _u-~ IjFEÍůH-Iľf maűhuűmmhłúm El-u X _____ _ 4; : ' I". ' :jf/?H FCE/5745:.. ~ młmmmmmm .-ť) HF JEP Éďäý . i + '.. , anonymizovano Ha-I !s mnmmmmuma-Šł

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

41INS 13034/2015 vl-.vv-u v llvv

Iv-v "vl-vvlvv lvl v

A-31 usnesení VS pt, tisková skupina 14100-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 25.08.2016

2 VSPH 1410-15 odmítnutí 2016/05/11 12:04:14 HURSTTRADE s.r.o., IČ: 28626737, právnická, ID: HURSTTRAD 1

Typ DS: P0

HURSTTRADE s.r.o., anonymizovano 81/13, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: ebhrfm4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 14:20:59

25.05.2016 14:20:59

26.05.2016 06:30:14

27.05.2016 07:34 27.05.2016 00:38

Zprávu vypravil: Petra Tájková

Doručeno: 26.05.2016 06:30:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Mačkalová Danielav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1/e:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

41INS 13034/2015 A-31 usneseníVS LHŮTA

Ivvvvuvl 'vv-v lvvv lvvvv 'vv-vv! vvllvvlvvl pt, tisková skupina 14100-5/2016 Lhůta: 25.08.2016

2 VSPH 1410-15 odmítnutí 2016/05/11 12:04:14 Tomko a partneři, v.o.s., IČ: 01696262, ins. správce, ID: TOMKO A 1

Typ DS: PO

Tomko a partneři, v.o.s., Blodkova 1280/8, 13000 Praha 3, CZ

ID DS: 7jiu25y

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

25.05.2016 14:20:57

25.05.2016 14:20:57

25.05.2016 15:04:24

26.05.2016 08:00 26.05.2016 02:04

Zprávu vypravil: Petra Tájková

Doručeno: 25.05.2016 15:04:24

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Mačkalová DanielaSpisová značka:4lľNS 13034/2015 Identifikace dotazuzl4100-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 12:53 Kontrolu provedlzíájková Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů AdresátzHURSTTRADE s.r.o., IČ: 28626737, Typľpmávnická IDzHURSTTRAD 1 právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:ebhrfm4 Stav DS Přístupná Název DS firma: HURSTTRADE 8.12.0. IČ: 28626737 Adresa: anonymizovano 13/81, 77900 Olomouc, CZ AdresátzTomko a partneři, v.o.s., IČ: TYPľins. IDzTOMKO A l 01696262, ins. správce SpráVce Údaje o schránce: typ:PO ID DS:7jiuz5y Stav DS Přístupná Název DS firma: Tomko a partneři, v.o.s. IČ: 01696262 Adresa: Vinohradská 37/938, 12000 Praha 2, CZ nepřístupná DS:0 adresátů nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů AdresátzDvořák anonymizovano , anonymizovano , ?btw fyzická IDzDVOŘÁK JIŘÍ200365 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Dvořák, J anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 Z 1

AAM112R