41 ICm 311/2015
Číslo jednací: 41 ICm 311/2015-34 ( KSHK 41 INS 22280/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce České insolvenční v.o.s., IČ 28810341, sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka ROSS Holding a.s., IČ 25259741, proti žalovanému Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 27513335, sídlem v Havlíčkově Brodě, Čechova 3814, PSČ 580 01, o určení neúčinnosti právních úkonů, rozsudkem pro uznání, t a k t o: I. Určuje se, že zápočet č. XX902079 ze dne 15.5.2008 na částku 12.130,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

II. Určuje se, že zápočet č. XX902244 ze dne 23.7.2008 na částku 75.810,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný. isir.justi ce.cz

III. Určuje se, že zápočet č. XX902410 ze dne 10.11.2008 na částku 19.374,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

IV. Určuje se, že zápočet č. XX902597 ze dne 31.12.2008 na částku 67.490,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

V. Určuje se, že zápočet č. XX902772 ze dne 18.6.2009 na částku 33.625,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

VI. Určuje se, že zápočet č. XX902952 ze dne 16.11.2009 na částku 43.355,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

VII. Určuje se, že zápočet č. XX903086 ze dne 31.12.2009 na částku 5.551,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

VIII. Určuje se, že zápočet č. XX903246 ze dne 17.2.2010 na částku 57.604,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

IX. Určuje se, že zápočet č. XX903406 ze dne 26.4.2010 na částku 13.507,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

X. Určuje se, že zápočet č. XX903487 ze dne 26.5.2010 na částku 14.989,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

XI. Určuje se, že zápočet č. XX903715 ze dne 29.9.2010 na částku 23.453,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

XII. Určuje se, že zápočet č. XX903772 ze dne 3.11.2010 na částku 9.935,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

XIII. Určuje se, že zápočet č. XX903994 ze dne 31.12.2010 na částku 670.062,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

XIV. Určuje se, že zápočet č. XX905050 ze dne 28.2.2012 na částku 18.000,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

XV. Určuje se, že zápočet č. XX906213 ze dne 29.8.2013 na částku 3.482,-Kč, kterým byly započteny pohledávky společnosti ROSS Holding a.s., IČ 252 59 741, se sídlem Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod vůči pohledávkám společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., IČ 275 13 335, se sídlem Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný.

XVI. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové 2 000,00 Kč soudního poplatku, do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou soudu dne 20. 1. 2015 se žalobce domáhal určení neúčinnosti shora uvedených právních úkonů dlužníka.

Usnesením vydaným podle ust. § 114b o.s.ř. dne 18. 8. 2015, vyzval soud žalovaného, aby se k podané žalobě v 30 denní lhůtě vyjádřil s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Toto usnesení bylo dne 27. 8. 2015 doručeno žalovanému, který na ně dodnes nikterak nereagoval.

Soud žalobě, jejímž předmětem je určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka a vydání finančních prostředků nabytých žalovaným z tohoto právního úkonu, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o.s.ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o.s.ř.). Ve sporu o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty je žalobce osvobozen od povinnosti k úhradě soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. n/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). Podle § 2 odst. 3 cit. zákona je žalovaný povinen zaplatit podle výsledku řízení poplatek v případě, že je navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl. Jelikož v projednávaném sporu byl žalobce v řízení úspěšný, soud uložil zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000,00 Kč dle pol. 13/1. písm. d/ Sazebníku cit. zákona o soudních poplatcích žalovanému. Náklady žádnému z účastníků v souvislosti s tímto řízením nevznikly.

P o u č e n í: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 7. října 2016

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků