3 VSPH 981/2010-B-66
KSHK 42 INS 6828/2010 3 VSPH 981/2010-B-66

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Technistone, a.s. se sídlem v Hradci Králové, Bratří Štefanů 1070, identifikační číslo 25932080, zast. Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem advokátní kanceláře HAVEL & HOLÁSEK, s.r.o. se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, o odvolání věřitele Reichhold CZ, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, Veleslavínova 3, identifikační číslo 25403931, zast. JUDr. Pavlem Šafářem, advokátem advokátní kanceláře Konečná & Šafář, s.r.o. se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 6828/2010-B-55 ze dne 15. října 2010

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v insolvenčním řízení dlužníka Technistone, a.s. na schůzi věřitelů konané dne 15. října 2010 zamítl návrh věřitele Reichhold CZ, s.r.o. na zrušení usnesení této schůze o schválení znaleckého posudku.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Reichhold CZ, s.r.o. včasné odvolání, které však podáním ze dne 3. listopadu 2010 vzal v plném rozsahu zpět. Protože za této situace odvolací soud nepovažoval za nutné trvat na tom, aby napadené usnesení bylo v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 IZ písemně vyhotoveno a doručeno odvolateli, bez dalšího postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 8. listopadu 2010

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová