3 VSPH 863/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU i v-J'v-v-i--v-vlvvlvlvvlv lv lvl lvvv UI Il v vv. lvvv-vl '--

60|NS 25020/2015 -A-28 usn., tisková skupina 68554-5/2016 ASISTENT Lhůta:

3 VSPH 863 2016 doc.docx 2016/05/30 13:45:26 FREE Group s.r.o., IČ: 01409620, právnická, ID: FREE GROU01409620 1

Typ DS: Po Číslo věřitele: 1

FREE Group s.r.o., Holečkova 789/49, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: siiq8zr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.06.2016 08:50:19

Zprávu vypravil: Pavla Trojáčková

Doručeno: 24.06.2016 17:53:05

24.06.2016 08:50:19 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.06.2016 08:50:19 24.06.2016 17:53:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.06.2016 14:16 Kontrolu provedl:

25.06.2016 01 :06

Trojáčková Pavla

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvv .lvl lvl vv .v l .vv vvv vlvvvvvvvlv-lvv

60|NS 25020/2015 -A-28 usn., tisková skupina 68554-5/2016 ASISTENT Lhůta:

3 VSPH 863 2016 doc.docx 2016/05/30 13:45:26 Mgr. Kozák Jan, IČ: 01561081, advokát, ID: KozÁK JAN 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Jan Kozák-Mgr. JAN KOZÁK, advokát, Karlovo náměstí 287/18, 12000 Praha 2, CZ ID DS: juitngr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.06.2016 08:50:14

Zprávu vypravil: Pavla Trojáčková

Doručeno: 24.06.2016 09:21 :29

24.06.2016 08:50:13 24.06.2016 08:50:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.06.2016 09:21:29 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.06.2016 14:16 Kontrolu provedl:

25.06.2016 01 :06

Trojáčková PavlaSpisová značka:601NS 25020/2015 Identifikace dotazu:68554-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.06.2016 14:51 Kontrolu provedl: Trojáčková Pavla

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzFREE Group s.r.o., IČ: 01409620, Typľpmávnická ID:FREE GROU01409620 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:siiq8zr Stav DS Přístupná Název DS firma: FREE Group s.r.o.

IČ: 01409620 Adresa: Holečkova 49/789, 15000 Praha, CZ

Adresát:S.H.V. s.r.o., IČ: 27361420, Typľprávnická 1D:S.H.V. 8.27361420 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:nejz7vs Stav DS Přístupná

Název DS firma: S.H.V. s.r.o. IČ: 27361420 Adresa: Ú Malvazinky 28/2671, 15000 Praha 5, CZ

Adresátszr. Kozák Jan, IČ: 01561081, Typľadvokát IDzKOZÁK JAN 1 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:juitngr Stav DS Přístupná

Název DS JAN KOZÁK, firma: Mgr. JAN KOZÁK, advokát, eV.Č. 14925 IČ: 01561081 Adresa: Karlovo náměstí 18/287, 12000 Praha, CZ nar. 21.05.1974 nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátůz toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R