3 VSPH 820/2016


-r-IIIIII-l-III Ů

.i _' WWHUKÚU

11m m. i s u a a 4-s a-4-

-IDI l I mmmmmmmm lu rI la l nam-Em mi! l dn! JG.,

' H ?8 INS 74964'2011-1314-9-ľüZIlanllIÍ ü -Iání 3VSPH 82012016

" äľľántnnin Slavíček nur. !966

Iíkvídámr Hikvídací

Suleníce 4? hmm r. :ur-r. .. .-"

ECP elektocenh'um fabrik 5.120.,Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-lvl-vulvlvl 'vv' lvl l "vliv vv. .lvlvvvvv

78INS 7496/2011 -P14-9-rozhodnutí o dovolání 3VSPH 820/2016, tisková skupina 50084-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 25.08.2016

3 VSPH 820 2016.doc 2016/05/23 08:12:42 JUDr. Zámiška Miroslav, obch.náz. advokát, advokát, ID: ZÁMIŠKAMIRO 10

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 14

Miroslav Zamiška-Zámiška Miroslav, JUDr., advokát, Na příkopě 957/23, 11000 Praha 1, CZ ID DS: fnafviy

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

30.05.2016 17:14:48 Lenka Baštová DiS.

30.05.2016 17:14:48 30.05.2016 17:16:58

Zprávu vypravil:

Doručeno:

30.05.2016 17:14:48 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 17:14:48 30.05.201617:16:58

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 09:45 Kontrolu provedl:

31.05.2016 02:34

Baštová Lenka DiS.

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvvvvvvl 'vv' lvl' I'll'-vvvl llvvvlvlvvv

78INS 7496/2011 -P14-9-rozhodnutí o dovolání 3VSPH 820/2016, tisková skupina 50084-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 25.08.2016

3 VSPH 820 2016.doc 2016/05/23 08:12:42 ECF elektrocentrum fabrik s.r.o., v likvidaci, IČ: 25289039, právnická, ID: ECF ELEKT25289039 1 Typ DS: P0

ECF elektrocentrum fabrik s.r.o., v likvidaci, Jahodova 2240, 58001 Havlíčkův Brod, CZ ID DS: vutcd7x

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

30.05.2016 17:14:39 Lenka Baštová DiS. 30.05.2016 17:14:40 09.06.2016 17:14:40

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

30.05.2016 17:14:39 30.05.2016 17:14:40

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.06.2016 17:14:40 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

20.06.2016 09:21 Kontrolu provedl: Baštová Lenka DiS.

10.06.2016 00:03K0NEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Iv-Iv-v .v Iv-v "-v I vv .vv--vv l

78INS 7496/2011 -P14-9-rozhodnutí o dovolání 3VSPH 820/2016, tisková skupina 50084-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 25.08.2016

3 VSPH 820 2016.doc 2016/05/23 08:12:42 JUDr. Miča anonymizovano , anonymizovano , IČ: 01051784, ins. správce, ID: MIČA KARE710508 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Miča-JUDr. anonymizovano Miča, V Holešovičkách 1579/24, 18000 Praha 8, CZ ID DS: ujhx85x

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 30.05.2016 17:14:50 Lenka Baštová DiS. 30.05.2016 17:14:50 31.05.2016 07:00:20

Zprávu vypravil: Doručeno:

30.05.2016 17:14:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.05.2016 07:00:20 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 09:45 Kontrolu provedl:

01.06.2016 00:47

Baštová Lenka DiS.Spisová značkaz781NS 7496/2011 Identifikace dotazu:50084-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 14:52 Kontrolu proved JIBaštová Lenka DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzJUDr. Zámiška Miroslav, TYPľadvokát obch.náz. advokát, advokát

Údaje o schránce: typIPFO_ADVOK 1D DS:fnafviy

Název DS Miroslav Zámiška, firma: Zámiška Miroslav, IČ: 12830101 Adresa: Na příkopě 23/957, 11000 Praha 1, CZ

04.04.1959

AdresátzECF elektrocentrum fabrik s.r.o., v likvidaci, IČ: 25289039, právnická

Údaje o schránce: typzpo Název DS nar.

TYPľprávnická

ID DS:vutcd7x firma: ECF elektrocentrum fabrik s.r.o.

IČ: 25289039

Adresa: Jahodova /2240, 58001 Havlíčkův Brod, CZ

TYPľins. správce

Adresát:JUDr. Miča anonymizovano , anonymizovano , IČ: 01051784, ins. správce

Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:ujhx85x

anonymizovano

Název DS anonymizovano Miča, firma: anonymizovano Miča-Insolvenční IČ: Adresa: V Holešovičkách 24/1579, 18000 Praha 8, CZ

1D:ZÁM1ŠKAM1RO_ 10

Stav DS Přístupná JUDr., advokát

IDzECF ELEKT25289039 1

Stav DS Přístupná

1D:M1ČA KARE710508 1

Stav DS Přístupná správcenepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů nar. fyzická

FO, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Adresát:Slavíček Antonín, 26.12.1966,

Hledáno v DS:typ:

TYP: fyzická

Slavíček, Antonín, 26.12.1966ID:SLAVÍČEANT0261266 1

Konec výpisu----------------------------------------------__

Tisk

CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R

MSPH 78 INS 7496/2011-P14-

POKYNY PRO KANCELÁŘ: usnesení Vrchmho soudu ze dne 17.května 2016 č.j.-P14-9

-doruč

1) právnímu zástupci věřitele č. 14: Dr.JUDr.Miros1av Zámiška, advokát, Na Příkopě 23, Praha 1 do jeho datové schránky, nelze-li doručit písemnost tímto způsobem, doruč poštou typem obálky I

2) dlužnüçovi + likvidátorovi do jeho datové schránky, nelze-li doručit písemnost tímto způsobem, doruč poštou typem obálky III

3) insolvenčnímu správci: JUDr. anonymizovano Miča, Praha 8, V Holešovičkách 1579/24 do jeho datové schránky, nelze-li doručit písemnost tímto způsobem, doruč poštou typem obálky III

Lhůta: doručenky

V Praze dne 30. května 2016

Hana Vítová vyšší soudní úředníkKanceláři předáno dne: 30. května 2016Vypraveno dne: 30.5.2016

Zveřejněno dne: 30.5.2016

MSPH 78 INS 7496/2011-P14

POKYNY PRO KANCELÁŘ: usnesení Vrchmho soudu ze dne 17.května 2016 č.j.-P14-9 je v právní moci dnem 23.5.2016

-zveřejní v ínsolvenčním rejstříku přihlášku založ bez lhůty

V Praze dne 23.června 2016

Hana Vítová vyšší soudní úředníkKanceláři předáno dne: 23.června 2016Vypraveno dne:

Zveřejněno dne:23. června 2016