3 VSPH 819/2010-B-63
KSPL 27 INS 1919/2010 3 VSPH 819/2010-B-63

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Šumavský Masokombinát s.r.o., IČ: 49197584, Koldinova 672/II, 339 01 Klatovy, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. srpna 2010, č.j. KSPL 27 INS 1919/2010-B-17,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 3. srpna 2010, č.j. KSPL 27 INS 1919/2010-B-17, zamítl návrh na povolení reorganizace dlužníka Šumavský Masokombinát s.r.o. (dále jen dlužník).

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, podáním ze dne 5. listopadu 2010 vzal však své odvolání zpět v plném rozsahu.

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. února 2011

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová