3 VSPH 748/2011-A-23
KSCB 26 INS 14233/2010 3 VSPH 748/2011-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Václav Vojtěch, bytem ve Veselí nad Lužnicí, Petra Voka 495, zahájené k návrhu navrhovatele: Vladimír Pech, bytem ve Veselí nad Lužnicí, Svatopluka Čecha 436, zast. JUDr. Ladislavem Novotným, advokátem se sídlem v Táboře, tř. 9. května 1282, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. prosince 2010, č.j. KSCB 26 INS 14233/2010-A-10,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích vyzval navrhovatele, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil na uvedený účet soudu nebo hotově do pokladny soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč.

Toto usnesení navrhovatel napadl v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, jež však posléze vzal bez bližších důvodů zpět.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto. Vzhledem k tomu, že odvolatel vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. června 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová