3 VSPH 449/2016-B-18
' ' l||Illlllllllllllllllłlllll|||Il| mm" "mm mm m Pramsmká DJ a RR0241369192U DŮPÚHU 'Í- umuMSPH 94 [NS 263Úüf2015-B-18 3 1"qur'SPH 44912016-B-IE

WW 'Městský sand v Praxe Dumka Iplsmmnlhrla MH! Slezská 9 dm ........................ ..u ....... 121] [HI Praha 2 nřmtnře adruátnehrlmühn.-- nemu hm- a du m 'I CENIE WWE-I HUKDLI m "L nikam! Hhränhr mm dne ................. ...hmm

'IBQET-d-ZülE-I'

PH 94 [NS 2630012111513-B 3 VSPH 449I2ü16

..Ř

!měnu a płümmi vid-mim Moby! ~Typ Ill.-Doručování jiných písemneslífš se edit. 1, 2 e. s. ř.)

Prehlášení deruřujíeílle ergá nu:

D Pnieríeáeillw ipüernneim hrle edepřene dneJmeno a přijmení mehr, která :äeilłtu Epísemnest': edepfele příjmemII:-následclch elíenřen#r přijetí zásilky [písemnesti] byla peskytnute 'mučení ústně v předáním písemnehe neufenf.

üdepfení přijetí :nauky Iinfsem není] hyłe eůüvedněne -be: uvedení úhradu.

'lU Ill łädnemu dedáni :äsillür [pfsernnestü ne!!er poskytnuta nezłnrtnä senčinneet dneJmene e příjmení esehjr, která nepesltytla neehytneu senłinnest lt deeänl násith (písemnestłłü následných nepesikyrtnun neehyme seułinneitl tuer peekytnute peufeni ústně-předáním písemném: peučení.

Hepeslwlnutí neehytne eeuünnesti seeü'vale vmteíe eesilku [písemnežn neher reełne vleät de sehránkyýtíse seudu f e . .. e 'tétn skutetnesti bíle I mi!!! mełne :enechat písemné einämení v místě derufenL

'-H I Ill-II

D Helma [gmmnem byla Hlełene de edąrănky a tím :letní-!na dne ........................ .. mna-:ms

DatumDrahomírs* r ' *'*H*Wä

Jmene a nłllrnení demłevetele

'E a. 1.: E

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

vlvl vv" l vv lvl l-lv vulv Ivlvvvv-vvlv-

94INS 26300/2015 -B-18, tisková skupina 19967-4/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 20.06.2016

3 VSPH449.2016.doc 2016/04/11 09:19:41

JUDr. Mgr. Jinochová Matyášová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72657111, ins. správce, ID: JINOCHOMART745604 1

Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jinochová Matyášová-JUDr. Mgr. anonymizovano Jinochová Matyášová, Washingtonova 1567/25, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 5hxx2s8 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.05.2016 15:09:26

Zlatuše Hormandlová 04.05.2016 07:36:31

Zprávu vypravil: Doručeno:

03.05.2016 15:09:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

04.05.2016 07:36:31 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 18.05.2016 14:30 Kontrolu provedl:

05.05.2016 00:41

Hormandlová ZlatušeKONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v-vv'v .vv v-lvv lvv 'vv'-v lvvvlvvlvlvvlv

94INS 26300/2015 -B-18 rozhodnutí, tisková skupina 46567-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 26.05.2016

3 VSPH449.2016.doc 2016/04/11 09:19:41 Mgr. Drumev Pavel, advokát, ID: DRUMEV PAVE 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Pavel Drumev-Drumev Pavel, Mgr., advokát, Vodičkova 709/33, 11000 Praha 1, CZ ID DS: uvshrtz

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.2016 09:11:08

Zlatuše Hormandlová 20.05.201613:12:36

Zprávu vypravil:

Doručeno:

20.05.2016 09:11:08 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 09:11:08 20.05.201613:12:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

26.05.2016 08:40 Kontrolu provedl: Hormandlová Zlatuše

21.05.2016 01:35Spisová značkaz94INS 26300/2015 Identifikace dotazu:19967-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.05.2016 12:45 Kontrolu provedl: Hormandlová Zlatuše

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTypľins. správce

AdresátzJUDr. Mgr. Jinochová Matyášová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72657111, ins. správce

Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:5hxx2s8

Název DS anonymizovano Jinochová Matyášová, firma:

Insolvenční správce

IČ: 72657111

Adresa: Washingtonova 25/1567, 11000 Praha 1, CZ

anonymizovano

IDzJINOCHOMART745604

Stav DS Přístupná

1

anonymizovano Jinochová Matyášová-nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzPavlů Věra, nar. fyzická

02.10.1961,

Typ: fyzická 1D:PAVLŮ

Hledáno V DS:typ: FO,

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Pavlů, Věra, 02.10.1961VĚRA021061

1Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112RSpisová značkaz94INS 26300/2015 Identifikace dotazuz46567-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 15:45 Kontrolu provedl: Hormandlová Zlatuše

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTYPľadvokát 1D DS:uvshrtz

I D : DRUMEV PAVE Stav DS Přístupná

AdresátzMgr. Drumev Pavel, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Název DS Pavel Drumev, firma: Drumev Pavel, Mgr., advokát IČ: 66221439

Adresa: Vodičkova 33/709, 11000 Praha 1, CZ

nar. 04.10.1967nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu--------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R