3 VSPH 409/2012-A-11
KSHK 40 INS 22876/2011 3 VSPH 409/2012-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: LS. VZLET, s.r.o. v likvidaci, IČO 27512584, Nový Svět 67, 512 46 Harrachov, zast. JUDr. Kamilem Podroužkem, likvidátorem společnosti, se sídlem Fráni Šrámka 1139, 500 02 Hradec Králové, o odvolání věřitele: Finanční úřad v Tanvaldě, Krkonošská 350, 468 41 Tanvald, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. ledna 2012, č.j. KSHK 40 INS 22876/2011-A-5,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 3. ledna 2012, č.j. KSHK 40 INS 22876/2011-A-5, zamítl pro nedostatek majetku insolvenční návrh dlužníka LS. VZLET, s.r.o. v likvidaci.

Proti tomuto usnesení se odvolal věřitel Finanční úřad v Tanvaldě (dále jen odvolatel) a namítal, že v současné době vede odvolatel u daňového subjektu-dlužníka daňové řízení, které doposud není ukončeno. Nebyly by tedy dány podmínky pro zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.

Odvolatel posléze své odvolání vzal zpět podáním ze dne 15.3.2012.

Odvolací soud proto podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil odvolací řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 24. května 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová