3 VSPH 355/2012-A-16
KSCB 27 INS 2285/2012 3 VSPH 355/2012-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Vladimíry anonymizovano , anonymizovano , bytem Mazelov 87, 373 63 Ševětín, IČO 72053259, zast. Mgr. Ondřejem Šimánkem, advokátem se sídlem Milevsko, Masarykova 186, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22.února 2012, č.j. KSCB 27 INS 2285/2012-A-9,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl insolvenční návrh dlužnice.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že dlužnice-odvolatelka vzala své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 12.října 2012

JUDr. Michal Kubín, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová