3 VSPH 2290/2015-A-14
KSPL 51 INS 22696/2015 3 VSPH 2290/2015-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků: a) Dana anonymizovano , anonymizovano , bytem Semněvice 13, b) František anonymizovano , anonymizovano , bytem Semněvice 13, o odvolání obou dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. září 2015, č.j. KSPL 51 INS 22696/2015-A-8,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni insolvenční návrh dlužníků odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali (A-9). Podáním ze dne 18.11.2015 (A-10) odvolatelé vzali své odvolání zpět.

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 z.č. 99/1963 Sb. za použití § 7 z.č. 182/2006 Sb. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2. prosince 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná