3 VSPH 2278/2015-A-21
KSLB 76 INS 29182/2014 3 VSPH 2278/2015-A-21

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., v insolvenčním řízení dlužníků-manželů Vojtěcha anonymizovano , anonymizovano a Alžběty anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Liberec, Větrná 281, oba zastoupeni JUDr. Dušanem Kusko, advokátem se sídlem Šestajovice, Komenského 28/35, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 29182/2014-B-13 ze dne 6. listopadu 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 76 INS 29182/2014-B-13 ze dne 6. listopadu 2015 zrušil schválené oddlužení dlužníků-manželů Vojtěcha anonymizovano a Alžběty anonymizovano (dále jen dlužníci) a na jejich majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení se v zákonem stanovené lhůtě dlužníci odvolali. V průběhu odvolacího řízení dlužníci při jednání před odvolacím soudem vzali své odvolání zpět.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 7 insolvenčního zákona, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dlužníci vzali své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o jejich odvolání podle § 207 odst. 2 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 13. ledna 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková