3 VSPH 2086/2013-B-85
MSPH 79 INS 10350/2012 3 VSPH 2086/2013-B-85

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka CAMURRA, s.r.o. se sídlem Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10, IČO 25917455, o odvolání věřitelů a) SILOP, a.s. v likvidaci se sídlem Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava, IČO 25580647, b) BRACKELS LIMITED, s.r.o. se sídlem Kodaňská 649/20, 101 00 Praha 10-Vršovice, IČO 26488191, a c) Richarda Vodičky, bytem J.Wericha 1746/3, 792 01 Bruntál, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 10350/2012-B-70 ze dne 19. listopadu 2013,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 79 INS 10350/2012-B-70 ze dne 19.11.2013, vyhlášeném na schůzi věřitelů konané téhož dne, zamítl návrh věřitelů č. 2 SILOP, a.s. v likvidaci, č. 43 BRACKELS LIMITED, s.r.o. a č. 44 Richarda Vodičky, aby soud zrušil usnesení schůze věřitelů, jímž zvolila 4. a 5. člena věřitelského výboru.

Uvedení věřitelé na schůzi věřitelů podali proti tomuto usnesení vzápětí po jeho vyhlášení (ústně do protokolu-zápisu) včasné odvolání, které však podáními ze dne 22.11.2013 vzali v plném rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 20. prosince 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová