3 VSPH 2076/2013-P8-10
MSPH 89 INS 14266/2013 3 VSPH 2076/2013-P8-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5, Běhounkova 2530/59, o odvolání věřitele VICTORIA credit, s.r.o. se sídlem Praha 6, Španielova 1378/52, IČO: 28215397, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2013, č.j. MSPH 89 INS 14266/2013-P8-2,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) v insolvenční věci dlužníka Jana Dufka (dále jen dlužník) rozhodl usnesením ze dne 6.11.2013, č.j. MSPH 89 INS 14266/2013-P8-2, že se přihláška pohledávky věřitele č. 8 VICTORIA credit, s.r.o. se sídlem Praha 6 (dále též Věřitel) ze dne 31.10.2013 odmítá a právní mocí toho rozhodnutí se jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že Věřitel vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 29. listopadu 2013

JUDr. Michal Kubín, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová