3 VSPH 1783/2014-B-305
KSPL 54 INS 13671/2012 3 VSPH 1783/2014-B-305

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice PILSEN STEEL, s.r.o., sídlem Tylova 57/1, Plzeň, zast. advokátem JUDr. Petrem Kališem, Ph.D., sídlem Zlatnická 1582/10, Praha 1, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání Maxima anonymizovano , anonymizovano , bytem Pavla Korchagina 13, Moskva, Ruská federace, zast. Zoltánem Sárkányim, bytem Trstice 1000, Slovenská republika, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 13671/2012-B-276 ze dne 9. června 2014

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v bodě I. výroku v záhlaví označeného usnesení vzal na vědomí splnění podstatných částí reorganizačního plánu PILSEN STEEL, s.r.o. (dále jen dlužnice), jenž byl schválen usnesením téhož soudu č.j. KSPL 54 INS 13671/2012-B-194 ze dne 18.10.2013, a v bodě II. výroku zamítl návrh věřitele Maxima anonymizovano (dále jen odvolatel) na přeměnu reorganizace dlužnice v konkurs.

Proti bodu II. výroku tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž byl zamítnut návrh odvolatele na přeměnu reorganizace dlužnice v konkurs, podal odvolatel včasné odvolání, které podáním ze dne 13.11.2014 (č.d. B-302) vzal zpět. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 25. listopadu 2014

Mgr. Tomáš Braun, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová