3 VSPH 1740/2013-B-27
KSUL 44 INS 4686/2011 3 VSPH 1740/2013-B-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Kubínem v insolvenčním řízení dlužníka J&I, a.s. v likvidaci, IČO: 61536199, se sídlem Děčín I., Masarykovo nám. 3/3, o odvolání insolvenčního správce dlužníka Mgr. et Mgr. Milana Svobody se sídlem Děčín VIII., Na Hrázi 195/13a, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 4686/2011-B-21 ze dne 27. září 2013,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje. Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužníka J&I, a.s. v likvidaci usnesením č.j. KSUL 44 INS 4686/2011-B-21 ze dne 27.9.2013 schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů správce ze dne 2.2.2013 (bod I. výroku), konkurs na majetek dlužníka J&I, a.s. v likvidaci zrušil podle § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona (bod II. výroku) a insolvenčnímu správci uložil do 30 dnů oznámit soudu provedení úkonů spojených s ukončením konkursu (bod III. výroku).

Proti tomuto usnesení podal insolvenční správce odvolání, které však podáním ze dne 9.9.2014 vzal v plném rozsahu zpět s odůvodněním, že od banky dostal zmatečnou informaci o zůstatku na bankovním účtu, což se v mezidobí objasnilo. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 insolvenčního zákona podle § 207 odst. 2 a § 218c občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 16. září 2014

JUDr. Michal Kubín, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová