3 VSPH 1616/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v-Ivvv-v lvl-VI lvlvvvvv II .

78INS 28166/2014 -A-47-rozshodnutí o odvolání-3VSPH 1616/2015, tisková skupina 66042-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 22.06.2016

3 VSPH 1616-2015.docx 2016/05/27 13:56:02 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, právnická, ID: UNICREDIT64948242 13

Typ DS: Po Číslo věřitele: 1

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 14000 Praha 4, CZ ID DS: pmigtdu

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

03.06.2016 13:36:19 Lenka Baštová DiS. 03.06.2016 13:36:18 06.06.2016 00:56:01

Zprávu vypravil:

Doručeno:

03.06.2016 13:36:18 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.201613:36:18 06.06.2016 00:56:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 29.06.2016 10:57 Kontrolu provedl:

07.06.2016 00:39

Uchytilová Eva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vv Ivvvvv vvlvv I-vv "vv-v lvl' lvlvvlvvlv l

78INS 28166/2014 -A-47-rozshodnutí o odvolání-3VSPH 1616/2015, tisková skupina 66042-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 22.06.2016

3 VSPH 1616-2015.docx 2016/05/27 13:56:02 JUDr. Vondráček Vlastimil, advokát, ID: VONDRÁČVLAS 3 Typ DS: PFO_ADVOK

Vlastimil Vondráček-Vondráček Vlastimil, JUDr., advokát, Vjámě 699/5, 11000 Praha 1, CZ ID DS: q77fxmf

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

03.06.2016 13:36:22 Lenka Baštová DiS.

03.06.2016 13:36:22 03.06.2016 13:51 :52

Zprávu vypravil: Doručeno:

03.06.2016 13:36:22

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 13:51:52 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 29.06.2016 10:57 Kontrolu provedl:

04.06.2016 01 :55

Uchytilová Eva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivvvlvlv

"v 'VI' lv 'vlv v lvlv1vvvvllvlv

78INS 28166/2014 -A-47-rozshodnutí o odvolání-3VSPH 1616/2015, tisková skupina 66042-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 22.06.2016

3 VSPH 1616-2015.docx 2016/05/27 13:56:02 Ing. Mikeš anonymizovano , anonymizovano , IČ: 61048232, ins. správce, ID: MIKEŠ IVAN670616 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Mikeš-lng. anonymizovano Mikeš, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68

ID DS: pyvnca3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.06.2016 13:36:17 Lenka Baštová DiS. 03.06.2016 13:36:17 09.06.2016 08:01 :12

Zprávu vypravil: Doručeno:

03.06.201613:36:17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

09.06.2016 08:01:12 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 29.06.2016 10:57 Kontrolu provedl:

10.06.2016 00:12

Uchytilová Eva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvlvvvv lvvvv lv'

78INS 28166/2014 -A-47-rozshodnutí o odvolání-3VSPH 1616/2015, tisková skupina 66042-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 22.06.2016

3 VSPH 1616-2015.docx 2016/05/27 13:56:02 Městská část Praha 4, IČ: 00063584, ostatní OVM, ID: MĚSTSKÁ Č00063584 2

Typ DS: OVM

K rukám živnostenský odbor Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: ergbrf7

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.06.2016 13:36:19 Lenka Baštová DiS. 03.06.2016 13:36:19 03.06.2016 13:36:19

Zprávu vypravil: Doručeno:

03.06.201613:36:19

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 07:26:57 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 29.06.2016 10:58 Kontrolu provedl:

07.06.2016 00:39

Uchytilová Eva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvvlllvl lI-l 'vv' vvvvlllllvlvlvvvv

78INS 28166/2014 -A-47-rozshodnutí o odvolání-3VSPH 1616/2015, tisková skupina 66042-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 22.06.2016

3 VSPH 1616-2015.docx 2016I05I27 13:56:02

Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FÚ PRO HL72080043 4

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště pro Prahu 4 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), Budějovická 409/1, 14000 Praha, CZ

ID DS: ty2n5jf Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

03.06.2016 13:36:28 Lenka Baštová DiS. 03.06.2016 13:36:28 03.06.2016 15:02:14

Zprávu vypravil:

Doručeno:

03.06.2016 13:36:28 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 13:36:28 03.06.2016 15:02:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 29.06.2016 10:57 Kontrolu provedl: Uchytilová Eva

04.06.2016 01 :55KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvluvlvl .lvu-v lllv vlll 'Il vv

78INS 28166/2014 -A-47-rozshodnutí o odvolání-3VSPH 1616/2015, tisková skupina 66042-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 22.06.2016

3 VSPH 1616-2015.dOCX 2016/05/27 13:56:02 Úřad práce pro hl. m. Prahu, právnická, ID: ÚŘAD PRÁC 35 Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka pro hI. m. Prahu (Úřad práce České republiky), Domažlická 11/1139, 13000 Praha, CZ

ID DS: W7aznwp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

03.06.2016 13:36:27 Lenka Baštová DiS. 03.06.2016 13:36:27 03.06.2016 13:47:08

Zprávu vypravil:

Doručeno:

03.06.2016 13:36:27 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 13:36:27 03.06.2016 13:47:08

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 29.06.2016 10:57 Kontrolu provedl: Uchytilová Eva

04.06.2016 01 :55KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vl-v .vv lv v lvl Il lvl 'vv l vvvvvvvv--lv

78INS 28166/2014 -A-47-rozshodnutí o odvolání-3VSPH 1616/2015, tisková skupina 66042-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 22.06.2016

3 VSPH 1616-2015.dOCX 2016/05/27 13:56:02 Pražská správa sociáI. zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: PRAŽSKÁ S 37 Typ DS: OVM

Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 18200 Praha 8, CZ ID DS: hnhacvt

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.06.2016 13:36:29 Lenka Baštová DiS. 03.06.2016 13:36:29 03.06.2016 13:36:29

Zprávu vypravil:

Doručeno:

03.06.2016 13:36:29 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 13:36:29 03.06.201613:39:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 29.06.2016 10:58 Kontrolu provedl: Uchytilová Eva

04.06.2016 01 :55

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Inuvuuvl lvl. 'lvl' lv lv I Illvvvvlva-v

78INS 28166/2014 -A-47-rozshodnutí o odvolání-3VSPH 1616/2015, tisková skupina 66042-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 22.06.2016

3 VSPH 1616-2015.docx 2016/05/27 13:56:02 Obvodní soud pro Prahu 4, IČ: 00024414, organizace resortu, ID: OSPHA04 Typ DS: OVM

Obvodní soud pro Prahu 4, 28. pIuku 1533/29b, 10000 Praha 10, CZ

ID DS: uz8ab2r

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.06.2016 13:36:23 Lenka Baštová DiS. 03.06.2016 13:36:23 03.06.2016 13:36:23

Zprávu vypravil: Doručeno:

03.06.2016 13:36:23

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 13:37:54 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 29.06.2016 10:58 Kontrolu provedl:

04.06.2016 01 :55

Uchytilová Eva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

'vllvvvv--vvvv .vv-v vvlvv-vulv Ivvlvvvv

78INS 28166/2014 -A-47-rozshodnutí o odvolání-3VSPH 1616/2015, tisková skupina 66042-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 22.06.2016

3 VSPH 1616-2015.docx 2016/05/27 13:56:02 Celní úřad pro hlavní město Prahu, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA71214011 23 Typ DS: OVM

Celní úřad pro hlavní město Prahu, Washingtonova 1623/7, 11000 Praha, CZ ID DS: k8dny3x

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 03.06.2016 13:36:23 Lenka Baštová DiS. 03.06.2016 13:36:23 03.06.2016 13:36:23

Zprávu vypravil: Doručeno:

03.06.2016 13:36:22 03.06.2016 13:36:23

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 14:23:52 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 29.06.2016 10:58 Kontrolu provedl: Uchytilová Eva

04.06.2016 01 :55Spisová značka:781NS 28166/2014 Identifikace dotazu:66042-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 11:06 Kontrolu proved JIBaštová Lenka DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:9 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:9 adresátů přístupná DS:9 adresátůAdresátn'UniCredit Bank Czech Republic TYpľprávnická IDzÚNICREDIT64948242 13 and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, právnická Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:pmigtdu Stav DS Přístupná

Název DS firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242

Adresa: Želetavská 1/1525, 14000 Praha, CZ

AdresátzJUDr. Vondráček Vlastimil, Typľadvokát IDzVONDRÁČVLAS 3 advokát Údaje o schránce: typ:PFo_ADv0K 1D DS:q77fxmf Stav DS Přístupná Název DS Vlastimil Vondráček, firma: JUDr. Vlastimil Vondráček, advokát, ev.č. 2763 IČ: 15934659

Adresa: V jámě 5/699, 11000 Praha, CZ nar. 08.03.1957

Adresát:MĚstská část Praha 4, IČ: TYPľostatní OVM IDzMĚSTSKÁ Č00063584 2 00063584, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ergbrf7 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městská část Praha 4 IČ: 00063584 Adresa: Antala Staška 80b/2059, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzľng. Mikeš anonymizovano , nar. TYPľins. lDzMIKEŠ IVAN6706 anonymizovano , IČ: 61048232, ins. spravce správce Údaje o schránce: typIPFO INSSPR ID DS:pyvnca3 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Mikeš, rodné příjmení: Mikeš, firma: lng. anonymizovano Mikeš-insolvenční správce IČ: 61048232

Adresa: Novotného lávka /5, 11668 Praha 1, CZ anonymizovano

AdresátzPražská správa sociál. TYPľostatní OVM IDzPRAŽSKÁ S 37 zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:oVM ID Ds:hnhacvt Stav DS Přístupná

Název DS firma: Pražská správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963 Adresa: Trojská 13a/1997, 18200 Praha 8, CZ

AdresátzFínanční úřad pro hl. m. Prahu, TYPľostatní OVM IDzFÚ PRO HL72080043 4 Územní pracoviště pro Prahu 4, IČ: 72080043, ostatní OVM Údaje o schránce: typ OVM_REQ ID Ds:ty2n5jf Stav Ds Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště pro Prahu 4 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu) IČ: 72080043Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112RAdresa: Budějovická 1/409, 14000 Praha, CZ

Adresátx'Úřad práce pro hl. m Prahu, TYpľprávnická právnická

Údaje o schránce: typ:OVM_REQ ID DS:w7aznwp

Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) IČ: 72496991 Adresa: Domažlická 1139/11, 13000 Praha, CZ Adresát:0bvodní soud pro Prahu 4, IČ: TYPľorganizace 1D:OSPHA04 resortu 1D DS:uz8ab2r

Obvodní soud pro Prahu 4

00024414, organizace resortu Údaje o schránce: typ:0VM

Název DS firma:

IČ: 00024414

Adresa: 28. pluku 29/1533, 10000 Praha, CZ

Adresát:Celní úřad pro hlavní město TYPľostatní OVM

Prahu, IČ: 71214011, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:k8dny3x

Název DS firma: Celní úřad pro hlavní město Prahu

IČ: 71214011

Adresa: Washingtonova 7/1623, 11000 Praha, CZ

IDzÚRAD PRÁC 35

Stav DS Přístupná

Stav DS Přístupná

ID:CELNÍ ÚŘA71214011 23

Stav DS Přístupnánepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

Strana 2 z 2

CCA Group a.s.

AAM112R

č.j. MSPH 78 INS 28166/2014-A

POKYNY PRO KANCELÁŘ: l) právní moc usnesení VI'ChIlÍhO soudu V Praze ze dne 25.května 2016 č.j.-A-47 vyznačena dnem 27.května 2016

-zveřejní v ínsolvenčním rejstříku

ł) právní moc usnesení insolvenčnüío soudu ze dne 7.července 2015 č.j. MSPH 78 INS

28166/2014-A-24 je v právní moci dnem 29.července 2015

-zveřejní v ínsolvenčním rejstříku

V Praze dne 29.června 2016

Hana Vítová vyšší soudní úředníkKaneeláři předáno dne: 29.června 2016Vypraveno dne:

Zveřejněno dnez30. června 2016

č.j. MSPH 781Ns 28166/2014-

POKYNY PRO KANCELÁŘ: usnesení VI'ChIlÍhO soudu ze dne 25 .května 2016 č.j.-A-47

-doruč stejně dle pokynu na č.1. A-24

Lhůta: doručenky

V Praze dne 3. června 2016

Hana Vítová

/IV vyšší soudn1 uredníkKaneeláři předáno dne: 3. června 2016Vypraveno dne: 3.6.2016

Zveřejněno dne: 3.6.2016