3 VSPH 1549/2013-A-13
KSLB 76 INS 23483/2013 3 VSPH 1549/2013-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 2083, 470 01 Česká Lípa, zahájeném na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 76 INS 23483/2013-A-5 ze dne 27. srpna 2013,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 76 INS 23483/2013-A-5 ze dne 27.8.2013 podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítl insolvenční návrh dlužníka Romana anonymizovano .

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, které však podáním ze dne 2.10.2013 vzal v plném rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 21. října 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová