3 VSPH 1549/2012-A-13
KSPA 59 INS 19625/2012 3 VSPH 1549/2012-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice: Bohuslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní Ředice, Holická 20, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 19625/2012-A-6/celk.3 ze dne 11. září 2012,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích odmítl insolvenční návrh dlužnice Bohuslavy anonymizovano (dále jen dlužnice).

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že dlužnice-odvolatelka vzala své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 13. listopadu 2012

JUDr. Michal Kubín, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová