3 VSPH 1465/2011-A-12
MSPH 94 INS 19033/2011 3 VSPH 1465/2011-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Pšenčíkova 682, Praha 4-Kamýk, zahájeném k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 19033/2011-A-6 ze dne 25. října 2011,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 94 INS 19033/2011-A-6 ze dne 25.10.2011 odmítl insolvenční návrh dlužnice Evy anonymizovano .

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, které však podáním ze dne 2.1.2012 vzala v plném rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. dubna 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva