3 VSPH 1464/2011-A-12
MSPH 94 INS 19032/2011 3 VSPH 1464/2011-A-12

US NESE N Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Rudolfa anonymizovano , anonymizovano , bytem Pšenčíkova 682, Praha 4-Kamýk, zahájeném k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 19032/2011-A-6 ze dne 25. října 2011,

tak to:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odův odně ní:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 94 INS 19032/2011-A-6 ze dne 25.10.2011 odmítl insolvenční návrh dlužníka Rudolfa anonymizovano .

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, které však podáním ze dne 2.1.2012 vzal v plném rozsahu zpět. Proto odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. dubna 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva